• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

Ergonomiska Studier


En växande mängd forskning finns som behandlar stående arbetsställningar och de skador som kan uppstå med denna typ av arbete. Den allmänna slutsatsen av denna forskning är att golvmattor, med fördel olika typer av Ergomattor, är ett viktigt inslag i skadeförebyggande arbete.

Nedan finns tre studier som använde Ergomat Standard mattan men som i övrigt genomfördes helt oberoende av vårt företag:

 1. Pascal Madeleine, Michael Voigt, Lars Arendt-Nielsen:
  "Subjective, Physiological and Biochemical Responses to Prolonged Manual Work Performed Standing on Hard and Soft Surfaces".
  European Journal of Applied Physiology (1998) 77: 1-9

 2. L. Arendt-Nielsen, L. Jensen, N. Gantchev:
  "The Influence of Floor Surface Hardness On Muscle Activation, Coordination and Fatigue During Long-Term Static Standing".
  University of Alborg Laboratory for Motor Control, Aalborg, Denmark

 3. Kurt Jørgensen, Jørgen Winkel:
  "A Summary of Ergonomic Studies of Anti-Fatigue Mats - (Internal Report)".
  The August Krogh Institute, Department of Physiology, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark

 

 
Clearance (North & South America Only)