• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

Ergomat och ergonomiskt tänkande


Hur fungerar en ergonomisk matta?

ERGOMATs ergonomiska mattor är utformade för att stimulera cirkulationen i fötter, ben och nedre delen av ryggen. Cirkulationen stimuleras av vår unika, patenterade profil, vilken tvingar fram muskulär respons. Riktiga ergonomiska mattor, som ERGOMATs, är noggrant konstruerade för att ge en optimal balans mellan kompression och motstånd, vilket är avgörande för att uppnå lämplig muskelstimulering. Ett bra sätt att förstå vad en ergonomisk matta tillför är att jämföra med upphängningen på en bil. Precis som med fjädring, absorberar och fördelar den stötar och tryck, samtidigt som den ger det nödvändiga stödet för stabilitet.


Varför är det viktigt att ha en ergonomisk matta?

Liksom alla andra ergonomiska verktyg, är ergonomiska mattor utformade för att fungera tillsammans med den mänskliga kroppen för att underlätta de uppgifter som kroppen utför. Vid stående arbete är en ergonomisk matta av avgörande betydelse för att minska eller eliminera kortsiktig trötthet och obehag, men även mer långsiktiga negativa kumulativa effekter av påfrestningar och muskulära stressskador. Dessa fördelar leder också vidare till verkliga besparingar genom minskad trötthet, ökad produktivitet, höjd arbetsmoral och minskad sjukfrånvaro.


Fördelar med en ergonomisk matta från  ERGOMAT®!

 • De stimulerar blodcirkulationen och förhindrar kramper
 • De minskar trötthet och minimerar antalet arbetsplatsolyckor
 • De ökar säkerheten på arbetsplatsen
 • De förbättrar arbetsmiljön och ökar trivseln
 • De minskar sjukfrånvaron
 • De minskar kostnader på grund av mindre sjukfrånvaro
 • De leder till ökad produktivitet och kan därmed öka vinsten


Varför har ERGOMAT® så många olika sorters ergonomiska mattor?

Alla våra olika ergonomiska mattor är utformade för att optimala lösningar för alla tänkbara specifika branscher och arbetsmiljöer. Istället för att "bara sälja en matta", föredrar vi att ge verkliga, långvariga och genomtänkta lösningar för alla de olika arbetsmiljöer våra kunder befinner sig i .

 


Ergomat och ergonomiskt tänkande
 
Clearance (North & South America Only)