• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

Vad är 5S?


5S är ett program som bygger på fem termer som alla börjar på "S” och som syftar till att skapa bättre produktivitet, kontroll och ordning på arbetsplatsen.

   Sortera: skilj mellan nödvändiga och onödiga verktyg, redskap och material.
   Systematisera: Skapa en plats för allting – ställ allt på sin rätta plats.
   Städa och vårda: Systematisk rengöring – vårda utrustningen.
   Standardisera: Sortera, systematisera och städa med frekventa intervall – skapa en standard.
   Skapa vana: Standarden måste hållas – eller förbättras. Följ de första 4S:en

Vissa utövare har lagt till ytterligare ett 6:e "S" för Säkerhet, vilket naturligtvis är en viktig hörnsten på en arbetsplats.

hur kommer DuraStripe in?

DuraStripe, med sin snabba och enkla "peel-and-stick" montering, de många tydliga och tåliga färgerna färger samt inget stoptid alls, är det idealiska verktyget för ett effektivt 5S program. Efter Sortera, är du redo att använda DuraStripe för att färgkoda zoner och områden samt reservera platser för material och verksamheter. När detta är gjort kommer det inte råda något tvivel - och ingen ursäkt för - att skapa oreda – vilket är en stor fiende till effektiv användning av tid och rum.

DuraStripe klarar regelbunden städning, med bibehållna färger som inte bleknar med tiden. Arbetsytor som definieras av DuraStripe ser alltid rena och ordnade ut. DuraStripe är den mest anpassningsbara 5S produkten på marknaden. Från olika sorters linjer till cirklar (punkter), men även ett stort utbud av andra stansade figurer, hela ditt behov för visuell uppmärkning enligt 5S på samma ställe!
 
Clearance (North & South America Only)