• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

OSHA Kompabilitet


DuraStripe kan hjälpa sina kunder att bli OSHA kompatibla snabbare och billigare!
Arbetarskyddsstyrelsen kräver (OSHA) att alla branscher skall färgkoda platser med säkerhetsutrustning, fysiska risker och skyddsutrustning. Färgkodningen bör vara konsekvent genom hela anläggningen.

DuraStripe Safety Blue

Designates caution, pertaining specifically to the use of, starting up, or the movement of equipment under repair. Signs indicating the nature of the caution should have blue backgrounds.

Samples of Uses for Safety Blue:
Boilers, elevators, kilns, ovens & vats, piping for protective materials for preventing or reducing hazard of dangerous materials (other than fire fighting)

 

DuraStripe Safety Black & White

Designates housekeeping and traffic areas.

Examples of Uses for Safety Black & White:
Boundaries of traffic aisles , clear floor space around emergency areas of equipment, directional signs, stairways and dead ends of passageways

 

DuraStripe Safety Red

Identifies fire protection equipment. Also signifies "danger" and "stop."

Samples of Uses for Safety Red:
extinguishers, fire alarms, blanket boxes, emergency stop bars, containers with flammable liquids, piping that is used for fire fighting, fire protection and sprinkler systems.

 

DuraStripe Safety Orange

Indicates dangerous parts of machinery or electrical apparatus which can crush, cut or shock.

Samples of Uses for Safety Orange:
Within guards, exposed edges on parts, safety starting buttons and within transmissions guards.

 

DuraStripe Safety Yellow

Indicates physical hazards created by non-moving objects which can be fallen over or into, struck against or caught in-between.

Samples of Uses for Safety Yellow:
Fixtures hanging from ceiling or walls that invade open space, treads of stairways, pillars, columns and posts, exposed edges of walls and platforms, handrails and guardrails, caution signs, piping that is used for hazardous, flammable, toxic, poisonous, corrosive, high temperature, or high pressure materials, striking against hazards, stumbling hazards, falling hazards, tripping hazards and "caught in between" hazards.

 

DuraStripe Safety Green

Designates area and equipment associated with First Aid.

Samples of Uses for Safety Green:
Location of first-aid kits, gas masks and stretchers, Safety bulletin boards, safety deluge showers, Safety instruction signs, piping for non-hazardous, non-poisonous, non-flammable, moderate temperature, low pressure materials such as drinking water, syrups and glycols.

 

DuraStripe Safety Purple

Designates radiation hazard.

Samples of Uses for Safety Purple:
Any disposal containers designated for radioactive waste or hazardous materials and "BIOLOGICAL HAZARD" - Fluorescent orange or orange-red, or predominantly so, with lettering or symbols in a contrasting color

 

DuraStripe 5S Shapes & Signs

DuraStripe 5S Shapes and Signage are perfect for any 5S or Six Sigma program, these durable floor markings will communicate safety instructions and can withstand pedestrian or forklift traffic. DuraStripe Shapes and Signage are so easy to install and reconfigure, you just peel-&-stick! This will save you time and money from having to paint floor markings.

 

Ergomat Infinity

 

IDENTIFIERING AV INNEHÅLL I RÖR FÖR INDUSTRIANLÄGGNINGAR ALLMÄN INFORMATION:

Den amerikanska nationella standarden "Program för identifiering av rörsystem" ger riktlinjer för användning av färg på rörledningar i anläggningar och verksamheter.

Vissa allmänna riktlinjer innefattar:
 • Rör definieras som ledningar för transport av gaser, vätskor, semi-vätskor eller plast.
 • Detta system omfattar inte ledningar nedgrävda i marken, eller elektriska ledningar.
 • Standarden anser skriftlig beskrivning av innehåll som primär. Färgkodning anses sekundär.
 • Positiv identifiering av innehållet i ett rörsystem skall genom bokstäverna med namnet på innehållet i sin helhet eller i förkortad form.
 • Pilar skall användas för att ange riktning flödet.
 • Beskrivningen skall tillämpas nära ventiler och gränser till riktningsförändringar, förgreningar, och där rören går genom väggar eller golv, samt med täta mellanrum på raka rör.
 • Identifiering kan ske genom stencilering eller med tejp.
 • Färger kan användas för att identifiera karakteristiska egenskaper hos innehållet enligt nedanstående tabell.
FÄRG AV MATERIAL / BOKSTÄVER KLASSIFICERING VILLKOR FÖR LEGEND:

Farliga
Brandfarliga, explosiva - Svart / Gul  
Kemiskt aktiva, giftiga - Svart / Gul  
Extrema tryck - Svart / Gul  
Extrema temperaturer - Svart / Gul  
Radioaktiva - Lila / Gul

Lågrisk
Vätska eller flytande inblandning - Grön /
Svart 
Gas eller gasformiga inblandning - Blå / Vit

Brand, kyla

Vatten, skum, CO2, etc. - Red /
Vit
 

Exclusive Only To DuraStripe ... Pedestrian Walkways!

DuraStripe Walkways

OSHA code 1910.22(b)(2) requires permanent aisles and passageways to be appropriately marked. Peel-&-stick Walkways are the fast and inexpensive solutions for keeping pedestrians safe around towmotor traffic and heavy machinery.

DuraStripe Walkways are available in 10 solid colors or 3 Hazard Striping colors.


References: The Occupational Safety and Health Administration, Labor, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 29 § 1910.144 Safety color code for marking physical hazards; and ANSI (American National Standards Institute) American National Standard “Scheme For The Identification of Piping Systems” A13.1-1975 published by the American Society of Mechanical Engineers.

IDENTIFIERING AV INNEHÅLL I RÖR FÖR INDUSTRIANLÄGGNINGAR ALLMÄN INFORMATION:
 
Clearance (North & South America Only)