• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

FAQ - Ergomat


1) Hur fungerar en ergonomisk matta?
ERGOMATs ergonomiska mattor är utformade för att stimulera cirkulationen i fötter, ben och nedre delen av ryggen. Cirkulationen stimuleras av vår unika, patenterade profil, vilken tvingar fram muskulär respons. Riktiga ergonomiska mattor, som ERGOMATs, är noggrant konstruerade för att ge en optimal balans mellan kompression och motstånd, vilket är avgörande för att uppnå lämplig muskelstimulering. Ett bra sätt att förstå vad en ergonomisk matta tillför är att jämföra med upphängningen på en bil. Precis som med fjädring, absorberar och fördelar den stötar och tryck, samtidigt som den ger det nödvändiga stödet för stabilitet.

 2) Varför är det viktigt att ha en ergonomisk matta?
Liksom alla andra ergonomiska verktyg, är ergonomiska mattor utformade för att fungera tillsammans med den mänskliga kroppen för att underlätta de uppgifter som kroppen utför. Vid stående arbete är en ergonomisk matta av avgörande betydelse för att minska eller eliminera kortsiktig trötthet och obehag, men även mer långsiktiga negativa kumulativa effekter av påfrestningar och muskulära stressskador. Dessa fördelar leder också vidare till verkliga besparingar genom minskad trötthet, ökad produktivitet, höjd arbetsmoral och minskad sjukfrånvaro.

3) Varför har ERGOMAT® så många olika sorters ergonomiska mattor?
Alla våra olika ergonomiska mattor är utformade för att optimala lösningar för alla tänkbara specifika branscher och arbetsmiljöer. Istället för att "bara sälja en matta", föredrar vi att ge verkliga, långvariga och genomtänkta lösningar för alla de olika arbetsmiljöer våra kunder befinner sig i .

4) Vad är skillnaden mellan polyuretan, gummi  och laminatmattor?
Ur en ergonomisk synvinkel ger alla ERGOMAT's olika mattor en mycket bra ergonomi samt ge nödvändig, lämplig stimulans. Från en användares  synvinkel, åtminstone när det gäller utseendet/profilen, är det oftast fråga om ett rent personligt val.

Gererellt sett så placeras i regel våra polyuretan mattor i torra miljöer utan för mycket fukt eller olja. De flesta polyuretan mattor har även antistatiska egenskaper.

Gummimattor har bland annat bättre värmetålighet, resistent mot olja samt halkskydd vilket gör dem lämpade för mer krävande industriella förhållanden. Dessutom, eftersom det är slutna celler, kommer ERGOMAT gummimattor inte hysa bakterier, vilket gör dem idealiska för kritiska miljöer, som medicinska- och livsmedels- bearbetningsanläggningar. Nitrilgummi mattor är mer resistenta mot sura miljöer (pH <7) och EPDM-gummi presterar bättre i frätande, eller normala miljöer (pH> 7). ERGOMAT Nitril finns även i en ESD-version för statiskt känsliga tillverknings miljöer.

Slutligen kan man säga att våra laminatmattor som regel passar bäst i offentliga miljöer, butiker, apotek, banker mm. Detta mycket beroende på att de har ett ytskikt som gör dem extremt lätta att hålla rena. Dessutom så finns de i ett bredare urval gällande färg och utseende. Även laminatmattorna finns i antistatiskt och ESD-utförande.

För att hitta den mest lämpliga mattan till din specifika arbetsmiljö, se övrig information på vår hemsida, eller i vårt broschyrmaterial. Ni är naturligtvis även välkomna att ringa oss och fråga (tfn. 042-16 36 00).

5) Kan man snubbla på en ERGOMAT matta?
Till skillnad från många andra mattor som tillverkas i långa längder som sedan kapas av med raka kanter som följd, alla ERGOMATs produkter antingen formgjutna eller tillverkade direkt kundanpassat i material av högsta kvalitet. Detta ger oss på ERGOMAT den unika möjligheten att enskilt anpassa alla våra mattor, och tillverka dem förr att passa precis de exakta dimensioner den aktuella arbetsmiljön har i fråga om material, storlek och form. Med dessa möjligheter att skräddarsy så har vi som standard avfasade kanter på ALLA sidor. Våra fasade kanter praktiskt taget eliminerar alla möjligheter för att man skall kunna snubbla. Dessutom gör den höga kvaliteten på materialen i våra mattor att de är väldigt formbeständiga, de reser sig t.ex inte upp i kanterna efter en tid, vilket kan hända med andra tillverkares mattor.

6) Hur rengör man en ERGOMAT matta?

All våra mattor kan med fördel sopas, dammsugas eller moppas. Mattorna i Nitril- eller EPDM- gummi kan även spolas eller tvättas med högtryck. De senare mattorna finns även i versioner som klarar att autoklaveras, så länge de kyls och torkas på ett plant underlag.

 


 
Clearance (North & South America Only)