• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

Nauka o Pracy w Pozycji Stojącej


Ergomat's Science of Standing

Układ Krążenia
Na temat pozycji stojącej pracownika i związanych z tą pozycją potencjalnych zagrożeń napisano szereg prac naukowych. Ogólna konkluzja z prowadzonych badań wskazuje, iż korzystanie z mat na powierzchniach płaskich stanowi istotny element zapobiegania problemom zdrowotnym.

Krew płynie z serca przez tętnice do kończyn. W trakcie marszu, w efekcie wzajemnego oddziaływania między mięśniami i nerwami krew poprzez żyły jest przepompowywana z powrotem do serca. Jest to tzw. mechanizm pompy żylnej. W czasie pozostawania w pozycji stojącej aktywność organizmu jest mniejsza przez co działanie pompy żylnej jest mniej efektywne. Powoduje to zwiększenie ciśnienia w ścianach żylnych, co może prowadzić do długotrwałych uszkodzeń, nasilającego się bólu bądź swędzenia, powodujących mocno odczuwany dyskomfort.

Jak działają pompy żylne tętnicze?

Na obrazku nr 1 widać mięsień umiejscowiony obok żyły w stanie odpoczynku (zaznaczony na czerwono). Zastawki żylne pozwalają krwi płynąć w górę i zabezpieczają przed jej cofaniem się (jak pokazują to strzałki). Na obrazku nr 2 widać jak mięsień kurczy się i wywiera nacisk na część żyły. Zastawka górna otwiera się umożliwiając przepływ krwi w stronę serca, natomiast zastawka dolna zamyka się umożliwiając prawidłowe krążenie.

Uszkodzenia żył

Dłuższe okresy stania na twardej powierzchni powodują uszkodzenia żył ponieważ ciśnienie wewnątrz narasta i rozszerza ściany żylne. Wraz z upływem lat żyła rozszerza się coraz bardziej i zastawki mogą stać się niewydolne.

Zalety ERGOMAT

Maty ERGOMAT zapobiegające zmęczeniu zostały opracowane specjalnie, aby rozwiązać problemy związane z krótkoterminowym zmęczeniem i codziennymi niedogodnościami, których doświadczają pracownicy wykonujący pracę w pozycji stojącej. Wśród produktów dostępnych na rynku nasza linia produktów prezentuje najbardziej zaawansowaną technologię.

Dzięki zastosowaniu elastycznego podłoża,  na którym stoi pracownik użytkowanie maty ERGOMAT stymuluje aktywność jego mięśni w stopach i nogach. Tak jak zostało to przedstawione poniżej jest to istotne dla prawidłowego funkcjonowania pompy żylnej, co zapobiega zmęczeniu i kłopotom zdrowotnym.
Ergomat Thermal Imaging

To zdjęcie termiczne przedstawia cyrkulację w niższych partiach organizmu pracownika. Obraz po prawej stronie pokazuje pracownika stojącego na macie typu ERGOMAT. Czerwone i żółte pola wskazują wyższą temperaturę skóry, co jest związane ze stymulacją aktywności mięśni i co za tym idzie lepszym krążeniem krwi w nogach i stopach. Takie wyniki osiąga się dzięki wykorzystaniu wyjątkowych właściwości elastycznych oraz odpowiednich kompozycji polimerowych maty ERGOMAT. Obraz po lewej stronie wskazuje proces krążenia zachodzący w organizmie bez użycia maty ERGOMAT. Niebieskie i zielone pola pokazują słabe krążenie, co skutkuje późniejszym zmęczeniem i zaburzeniami pracy mięśni.  

 
Clearance (North & South America Only)