• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

Studia i Badania nad Ergonomią Pracy


Na temat pozycji stojącej pracownika i związanych z tą pozycją potencjalnych zagrożeń napisano szereg prac naukowych. Ogólna konkluzja z prowadzonych badań wskazuje, iż korzystanie z mat na powierzchniach płaskich stanowi istotny element zapobiegania problemom zdrowotnym.

Poniżej przedstawiamy trzy tytuły niezależnych publikacji traktujących o efektach wykorzystania mat typu Ergomat Standard.

 1. Pascal Madeleine, Michael Voigt, Lars Arendt-Nielsen:
  "Subjective, Physiological and Biochemical Responses to Prolonged Manual Work Performed Standing on Hard and Soft Surfaces".
  European Journal of Applied Physiology (1998) 77: 1-9

 2. L. Arendt-Nielsen, L. Jensen, N. Gantchev:
  "The Influence of Floor Surface Hardness On Muscle Activation, Coordination and Fatigue During Long-Term Static Standing".
  University of Alborg Laboratory for Motor Control, Aalborg, Denmark

 3. Kurt Jørgensen, Jørgen Winkel:
  "A Summary of Ergonomic Studies of Anti-Fatigue Mats - (Internal Report)".
  The August Krogh Institute, Department of Physiology, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark

 

 
Clearance (North & South America Only)