• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

Szczegóły gwarancjiGwarancja dla Mat Poliuretanowych

Ergomat Inc. niniejszym zapewnia, że dostarczane produkty są wolne od wszelkich wad materiałowych w oryginalnym okresie dla materiału, podczas normalnego użytkowania. Wszystkie linie produktowe Ergomat są objęte warunkową gwarancją przy normalnym użytkowaniu*  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

* Przez normalne użytkowanie rozumie się sytuacje, gdy pracownik stoi bądź chodzi po macie Ergomat w regularnym obuwiu, w środowisku, gdzie temperatura nie przekracza 25º C (77º F) i wilgotność powietrza jest poniżej 80%.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu. Gwarancja uwzględnia jedynie wymianę wadliwego produktu, nie pokrywa żadnych kosztów bezpośrednich czy pośrednich związanych z reklamacją. Ergomat Inc. zastrzega sobie prawo do kontroli maty (mat) przed ich naprawą bądź wymianą (proszę spojrzeć w Procedurę Zwrotów). Na życzenie Ergomat Inc., maty muszą zostać zwrócone bądź być dostępne do inspekcji na miejscu u klienta, dodatkowo mogą być wymagane zdjęcia i musi być wydana Zgoda na Zwrot.

Wyłączenia: Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:

 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku przesuwania bądź przeciągania maty pod obciążeniem, a także w wyniku przesuwania bądź przeciągania palet, pojazdów po powierzchni maty.
 • Gwarancja na odporność na substancje chemiczne, oleje, płyny i inne materiały różni się w zależności od rodzaju maty. Prosimy o kosultację z dystrybutorem bądź przedstawicielem Ergomat w celu doboru odpowiedniej maty do środowiska.
 • W miarę upływu czasu, biały poliuretan po spodniej stronie mat Infinity może żółknąć, podobnie jak w przypadku innych białych polimerów. Może to być wynikiem używania środków czyszczących, czy wpływu czynników środowiska takich jak wilgotność czy promienie UV, itp. Ta zmiana koloru nie jest objęta gwarancją. Nie ma ona wpływu w żaden sposób na trwałość, wydajność czy funkcjonalność produktu.
 • Uszkodzeń wynikających z magazynowania, nieuprawnionego cięcia bądź klejenia, nieujawnienia potencjalnie szkodliwych środków chemicznych/ produktów, niewłaściwego użycia, nadużycia.
 • Produktów wypożyczonych.
 • Ergomat Inc. nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie bądź przypadkowe szkody wynikające z  wad produktu.

Wyłączenie gwarancji

Wszystkie maty leżąc na podłodze tworzą uniesienie na dotychczasowej powierzchni. Każda uniesiona powierzchnia stwarza ryzyko potknięcia, dlatego też należy zachować ostrożność wchodząc na matę jak i z niej schodząc. Dodatkowo każda mokra powierzchnia może być śliska. Nie wolno używać mat w środowiskach mokrych czy też wchodzić na maty z mokrymi stopami, chyba że mata jest specjalnie dedykowana do użytku w mokrym środowisku.

Poniższa gwarancja przyznaje określone prawa. Zakres dodatkowych praw będzie różnił się w zależności od jurysdykcji danego regionu. Wyłączna odpowiedzialność Ergomat Inc. za wady w produkcie jest ograniczona do wymiany produktu na nowy wolny od wad o tej samej wartości albo proporcjonalnego zwrotu.

Ergomat Inc. nie ponosi odpowiedzialności za celowe, przypadkowe bądź wtórne szkody wynikające z użytkowania produktu bądź naruszenia niniejszej gwarancji. Jedynym sposobem rozwiązania reklamacji będzie wymiana lub zwrot, jak określono w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie ma żadnych innych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, w odniesieniu do produktów, włączając lecz nie ograniczając się do jakiejkolwiek domyślnej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku odpowiedzialność Ergomat Inc. nie może przekroczyć kwoty otrzymanej od nabywcy tych produktów.

Niektóre regiony, bądź jurysdykcje nie zezwalają na wyłaczenia bądź ograniczenia przypadkowych bądź wtórnych szkód, dlatego też powyższe może nie  mieć zastosowania w danej sytuacji. 


Polyurethane Warranty InfoGwarancja dla mat Nitrylowych/ EPDM

Ergomat Inc. niniejszym zapewnia, że dostarczone produkty są wolne od wszelkich wad w oryginalnym okresie dla materiału, podczas normalnego użytkowania. Wszystkie linie produktowe Ergomat są objęte warunkową gwarancją przy normalnym użytkowaniu*  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

* Przez normalne użytkowanie rozumie się sytuacje, gdy pracownik stoi bądź chodzi po macie Ergomat w regularnym obuwiu.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu. Gwarancja uwzględnia jedynie wymianę wadliwego produktu, nie pokrywa żadnych kosztów bezpośrednich czy pośrednich związanych z reklamacją. Ergomat Inc. zastrzega sobie prawo do kontroli maty (mat) przed ich naprawą bądź wymianą (proszę spojrzeć w Procedurę Zwrotów). Na życzenie Ergomat Inc., maty muszą zostać zwrócone bądź być dostępne do inspekcji na miejscu u klienta, dodatkowo mogą być wymagane zdjęcia i musi być wydana Zgoda na Zwrot.

Wyłączenia: Gwarancja nie obejmuje:

 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku przesuwania bądź przeciągania maty pod obciążeniem, a także w wyniku przesuwania bądź przeciągania palet, pojazdów po powierzchni maty.
 • Gwarancja na odporność na substancje chemiczne, oleje, płyny i inne materiały różni się w zależności od rodzaju maty. Prosimy o kosultację z dystrybutorem bądź przedstawicielem Ergomat w celu doboru odpowiedniej maty do środowiska.
 • Uszkodzeń wynikających z magazynowania, nieuprawnionego cięcia bądź klejenia, nieujawnienia potencjalnie szkodliwych środków chemicznych/ produktów, niewłaściwego użycia, nadużycia.
 • Produktów wypożyczonych.
 • Ergomat Inc. nie ponosi odpowiedzialności za wynikowe czy przypadkowe szkody wynikające z wad produktu.

Wyłączenie gwarancji

Wszystkie maty leżąc na podłodze tworzą uniesienie na dotychczasowej powierzchni. Każda uniesiona powierzchnia stwarza ryzyko potknięcia, dlatego też należy zachować ostrożność wchodząc na matę jak i z niej schodząc. Dodatkowo każda mokra powierzchnia może być śliska. Nie wolno używać mat w środowiskach mokrych czy też wchodzić na maty z mokrymi stopami, chyba że mata jest specjalnie dedykowana do użytku w mokrym środowisku.

Poniższa gwarancja przyznaje określone prawa. Zakres dodatkowych praw będzie różnił się w zależności od jurysdykcji danego regionu. Wyłączna odpowiedzialność Ergomat Inc. za wady w produkcie jest ograniczona do wymiany produktu na nowy wolny od wad o tej samej wartości albo proporcjonalnego zwrotu.

Ergomat Inc. nie ponosi odpowiedzialności za celowe, przypadkowe bądź wtórne szkody wynikające z użytkowania produktu bądź naruszenia niniejszej gwarancji. Jedynym sposobem rozwiązania reklamacji będzie wymiana lub zwrot, jak określono w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie ma żadnych innych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, w odniesieniu do produktów, włączając lecz nie ograniczając się do jakiejkolwiek domyślnej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku odpowiedzialność Ergomat Inc. nie może przekroczyć kwoty otrzymanej od nabywcy tych produktów.

Niektóre regiony, bądź jurysdykcje nie zezwalają na wyłaczenia bądź ograniczenia przypadkowych bądź wtórnych szkód, dlatego też powyższe może nie mieć zastosowania w danej sytuacji 


Nitril Warranty InfoGwarancja dla Durastripe

Produkty DuraStripe objęte są 2 – letnią gwarancją. Sytuacje nie objęte gwarancją to:

 • • Jeśli produkt odkleja się od podłogi, ponieważ nie była ona właściwie wyczyszczona
 • • Jeśli produkty odrywają się w wyniku przeciągania palet bądź przesuwania wózków widłowych czy innych pojazdów silnikowych


DuraStripe jest wyjątkowo trwałym produktem do oznakowań bezpieczeństwa i oznaczeń podłogowych, ale nie działa w każdych warunkach.

Poniżej znajduje się lista aplikacji, gdzie użycie DuraStripe jest niezalecane, gdyż może stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 • W mroźniach i środowiskach, gdzie temperature otoczenia spada poniżej 4°C (40°F), jedynie DuraStripe Deep Freeze może być użyte
 • Na powierzchniach typu diamond plate
 • Na teksturowanych i żwirowych powierzchniach betonowych. (W tym przypadku jeśli powierzchnia jest drobnoziarnista, Supreme może się sprawdzić, ale zalecamy przetestowanie przed zakupem)
 • Na powierzchniach, które oddają wilgoć
 • Powierzchnie nadmiernie szorstkie
 • Powierzchnie z których odchodzi farba
 • Stopnie schodów

Ponadto, pomimo iż DuraStripe może działać w niektórych aplikacjach zewnętrznych, gwarancja nie obejmuje użycia zewnętrznego.Gwarancja dla Interaktywnych Znaków LED

Światła LED objęte są gwarancją 2000h, mata objęta jest gwarancją 6 – letnią, jednakże ze względu na charakter instalacji elektrycznej, nie możemy zagwarantować całkowitego rozwiązania.

Mrugające światła na znaku ostrzegającym o wózkach widłowych/ pieszych służą jedynie jako dodatek do ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem komunikowanego piktogramem. Należy zachować szczególną ostrożność wszędzie tam, gdzie obecny jest znak, niezależnie od tego czy światła zostały aktywowane czy nie.Mat LED Gwarancja

Ergomat, Inc. 5-letnia Ograniczona Gwarancja dla Mat LED

Ergomat Inc. niniejszym zapewnia, że dostarczane produkty są wolne od wszelkich wad materiałowych w ciągu 5 lat, podczas normalnego* użytkowania w zatwierdzonych środowiskach i aplikacjach. Ergomat, Inc. Maty LED są objęte warunkową gwarancją 2-letnią. Wszystkie linie produktowe Ergomat są objęte warunkową gwarancją przy normalnym użytkowaniu* 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

* Przez normalne użytkowanie rozumie się sytuacje, gdy pracownik stoi bądź chodzi po macie Ergomat w regularnym obuwiu, w środowisku, gdzie temperatura nie przekracza 25º C (77º F) i wilgotność powietrza jest poniżej 80%.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu. Gwarancja uwzględnia jedynie wymianę wadliwego produktu, nie pokrywa żadnych kosztów bezpośrednich czy pośrednich związanych z reklamacją. Ergomat Inc. zastrzega sobie prawo do kontroli maty (mat) przed ich naprawą bądź wymianą (proszę spojrzeć w Procedurę Zwrotów). Na życzenie Ergomat Inc. maty muszą zostać zwrócone bądź udostępnione do inspekcji na miejscu u klienta. Dodatkowo mogą być wymagane zdjęcia i przed dokonaniem zwrotu musi być wydana Zgoda na Zwrot.


Wyłączenia: Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:

 • Maty LED muszą być użytkowane na płaskiej, równej powierzchni. Instalacja na pochyłej lub niestabilnej powierzchni spowoduje poruszenie LED oraz kanałów ochronnych i soczewek rozpraszających prowadząc do nieprawidłowego działania i / lub uszkodzenia.
 • Przenoszenie maty przez przeciąganie, ciągnięcie lub szarpanie może spowodować poruszenie LED oraz kanałów ochronnych i soczewek rozpraszających prowadząc do nieprawidłowego działania i / lub uszkodzenia.
 • Uszkodzenia spowodowane przez przedmioty, takie jak płozy lub palety przepychane lub przeciągane po powierzchni wyrobu lub przepychanie lub przeciąganie maty pod dużym obciążeniem.
 • Odporność na chemikalia, oleje, płyny, lub inne czynniki różni się w zależności od konkretnego rodzaju maty. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub przedstawicielem Ergomat w celu doboru maty właściwej dla Państwa środowiska. Narażenie maty na materiały spoza zatwierdzonej listy spowoduje utratę ochrony gwarancyjnej.
 • Uszkodzeń wynikających z magazynowania, nieuprawnionego cięcia bądź klejenia, nieujawnienia potencjalnie szkodliwych środków chemicznych/ produktów, niewłaściwego użycia, nadużycia.
 • Produktów wypożyczonych.
 • Ergomat Inc. nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub przypadkowe szkody wynikające z wad produktu.

Wyłączenie gwarancji

Wszystkie maty leżąc na podłodze tworzą uniesienie na dotychczasowej powierzchni. Każda uniesiona powierzchnia stwarza ryzyko potknięcia, dlatego też należy zachować ostrożność wchodząc na matę jak i z niej schodząc. Dodatkowo każda mokra powierzchnia może być śliska. Nie wolno używać mat w środowiskach mokrych czy też wchodzić na maty z mokrymi stopami, chyba że mata jest specjalnie dedykowana do użytku w mokrym środowisku.

Poniższa gwarancja przyznaje określone prawa. Zakres dodatkowych praw będzie różnił się w zależności od jurysdykcji danego regionu. Wyłączna odpowiedzialność Ergomat Inc. za wady w produkcie jest ograniczona do wymiany produktu na nowy wolny od wad o tej samej wartości albo proporcjonalnego zwrotu.

Ergomat Inc. nie ponosi odpowiedzialności za celowe, przypadkowe bądź wtórne szkody wynikające z użytkowania produktu bądź naruszenia niniejszej gwarancji. Jedynym sposobem rozwiązania reklamacji będzie wymiana lub zwrot, jak określono w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie ma żadnych innych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, w odniesieniu do produktów,włączając lecz nie ograniczając się do jakiejkolwiek domyślnej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku odpowiedzialność Ergomat Inc. nie może przekroczyć kwoty otrzymanej od nabywcy tych produktów.

Niektóre regiony, bądź jurysdykcje nie zezwalają na wyłaczenia bądź ograniczenia przypadkowych bądź wtórnych szkód, dlatego też powyższe może nie mieć zastosowania w danej sytuacji.Gwarancja dla krzeseł Ergoperfect

Ograniczona gwarancja 5 - letnia

Ergomat Inc. niniejszym gwarantuje, że dostarczone produkty są wolne od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych w okresie gwarancji, podczas normalnego użytkowania.
Wyłączenia: Gwarancja nie obejmuje:

 • Naturalnego zużycia, które pojawi się w trakcie eksploatacji.
 • Uszkodzeń w dostawie, które będą rozpatrywane na odrębnych zasadach.
 • Uszkodzeń wynikających z przechowywania, zmian, nieautoryzowanych napraw, nieujawnionych potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych/produktów, nadużyć, wypadków, zdarzeń losowych i/ oraz z przyczyn naturalnych niewskazanych powyżej.
 • Produktów użytych w celu wypożyczenia.
 • Niezastosowanie się do zapewnienia odpowiedniej i niezbędnej konserwacji (jak opisano w instrukcji produktu).
 • Ergomat Inc. nie ponosi odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe szkody wynikające z wad produktu.

Normalne wykorzystanie komercyjne na krzesła ErgoPerfect jest zdefiniowany jako 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu dla osób o wadze nie przekraczającej 115 lbs. Gwarancja jest stosowana proporcjonalnie w przypadku pracy dwu - bądź 3- zmianowej.

Wyłączenia: Gwarancja nie obejmuje
 
Clearance (North & South America Only)