• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

GarantioplysningerGaranti - Polyurethan

Ergomat A/S garanterer hermed, at alle produkter leveret vil være intakte under anvist brug i den givne garantiperiode. Alle Ergomat’s produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

* Det anses for normal brug, når en person står eller går på Ergomat måtter med normalt fodtøj i et miljø hvor temperaturen er under 25º C og fugtigheden er under 80%.

Garantiperioden starter fra købsdatoen. Garantien dækker udelukkende ombytning af produktet, - ingen direkte eller indirekte udgifter dækkes. Ergomat A/S forbeholder sig retten til at inspicere måtterne før reparation eller ombytning (se venligst vores returneringsbestemmelser). Måtterne skal returneres eller være tilgængelige for besigtigelse af Ergomat ligesom fotos kan blive efterspurgt. En returgodkendelse kræves i forbindelse med returnering af varer.

Undtagelse - Garantien dækker ikke:

 • Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som for eksempel paller.
 • Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker eller andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at vælge den korrekte måtte til dit miljø.
 • Over tid kan den hvide polyuretan på bagsiden af Infinity måtterne blive gullig, en proces der kan forekomme ved alle hvide polymer produkter. Dette kan være resultatet af brug af rengøringsmidler eller af andre faktorer fra omgivelserne som fugtighed eller UV stråling.Farveændringen er ikke dækket af garantien, da det ikke har nogen effekt på holdbarheden eller produktets funktionalitet.
 • Beskadigelse fremkommet under opbevaring, uautoriseret skæring eller limning, ikke oplyst brug af potentielle ødelæggende kemikalier eller fejlagtig anvendelse.
 • Produkter brugt til udlejning.
 • Ergomat A/S kan ikke blive ansvarligholdt for indirekte eller tilfældig skade på nogle produkter

Ansvarsfraskrivelse

Alle aflastningsmåtter placeret på et gulv forårsager forhøjning af overfladen. Enhver forhøjning af overfladen giver en potentiel risiko for faldulykker og man skal være opmærksom på dette, når man træder ind på, står på og træder af måtten igen.

Våde overflader kan desuden være glatte. Måtten bør ikke anvendes i våde områder og man bør ligeledes ikke træde op på måtten med våde sko, medmindre måtten specifikt er anbefalet til anvendelse i vådområder.

Denne garanti er underlagt specifikke juridiske regler. Andre rettigheder kan forekomme, men varierer afhængig af den ansvarlige myndighed.

Ergomat A/S kan udelukkende gøres erstatningsansvarlig for produktdefekter og er begrænset til at erstatte produktet med et produkt af samme værdi eller et tilsvarende beløb. Ergomat A/S. kan ikke holdes ansvarlig for specifikke skader, tilfældige skader, eller for følgeskader, der opstår ved brug af nævnte produkter eller efter brud på den begrænsede garanti.

Der tilbydes udelukkende erstatning for et defekt produkt i form af ombytning eller tilbagebetaling fastsat ud fra denne garantierklæring.


Polyurethane Warranty InfoGaranti - Gummi

Ergomat A/S garanterer hermed, at alle produkter leveret vil være intakte under anvist brug i den givne garantiperiode. Alle Ergomat’s produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

* Det anses for normal brug, når en person står eller går på Ergomat måtter med normalt fodtøj.

Garantiperioden starter fra købsdatoen. Garantien dækker udelukkende ombytning af produktet, - ingen direkte eller indirekte udgifter dækkes. Ergomat A/S forbeholder sig retten til at inspicere måtterne før reparation eller ombytning (se venligst vores returneringsbestemmelser). Måtterne skal returneres eller være tilgængelige for besigtigelse af Ergomat ligesom fotos kan blive efterspurgt. En retur godkendelse kræves i forbindelse med returnering af varer.

Undtagelse - Garantien dækker ikke:

 • Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som for eksempel paller.
 • Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker eller andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at vælge den korrekte måtte til dit miljø.
 • Beskadigelse fremkommet under opbevaring, uautoriseret skæring eller limning, ikke oplyst brug af potentielle ødelæggende kemikalier eller fejlagtig anvendelse
 • Produkter brugt til udlejning
 • Ergomat A/S kan ikke blive ansvarligholdt for indirekte eller tilfældig skade på nogle produkter

Ansvarsfraskrivelse

Alle aflastningsmåtter placeret på et gulv forårsager forhøjning af overfladen. Enhver forhøjning af overfladen giver en potentiel risiko for faldulykker og man skal være opmærksom på dette, når man træder ind på, står på og træder af måtten igen.

Våde overflader kan desuden være glatte. Måtten bør ikke anvendes i våde områder og man bør ligeledes ikke træde op på måtten med våde sko, medmindre måtten specifikt er anbefalet til anvendelse i vådområder.

Denne garanti er underlagt specifikke juridiske regler. Andre rettigheder kan forekomme, men varierer afhængig af den ansvarlige myndighed.

Ergomat A/S kan udelukkende gøres erstatningsansvarlig for produktdefekter og er begrænset til at erstatte produktet med et produkt af samme værdi eller et tilsvarende beløb. Ergomat A/S. kan ikke holdes ansvarlig for specifikke skader, tilfældige skader, eller for følgeskader, der opstår ved brug af nævnte produkter eller efter brud på den begrænsede garanti.

Der tilbydes udelukkende erstatning for et defekt produkt i form af ombytning eller tilbagebetaling fastsat ud fra denne garantierklæring.


Nitril Warranty InfoGaranti DuraStripe

DuraStripe produkter dækkes af en 2-årig reklamationsret. Følgende forhold dækkes ikke af garantien:

 • • Hvis DuraStripe produkter går løs pga. gulve der ikke er vasket, afrenset og rengjort tilstrækkelig
 • • Hvis DuraStripe rives løs i forbindelse med en palle der trækkes eller skubbes på plads af en gaffeltruck


DuraStripe er et utroligt holdbart produkt til sikkerhedsmarkering og skiltning på gulve, men kan ikke benyttes under alle forhold.

Se venligst på listen herunder hvor brugen af DuraStripe ikke er anbefalet og hvor en potentielt sikkerhedsrisiko kan forefindes.

 • I fryserum og områder hvor temperaturen jævnligt falder til under 4°C (40°F), kun DuraStripe Deep Freeze kan benyttes
 • På alle diamond plate overplader
 • På strukturerede eller nubrede betonoverflader (på gulve med en fin struktur vil Supreme muligvis være egnet, men vi anbefaler at produktet testes før køb)
 • På gulve der “sveder” under høj luftfugtighed
 • På gulve der krakelerer eller har dybe fuger
 • På malede gulve hvor malingen skaller af
 • På trappetrin

Til trods for, at DuraStripe i nogle tilfælde kan benyttes udenfor, giver vi ingen garanti ved udendørs brugGaranti interactive LED skilte

LED lysene har en garanteret levetid på 2000 timer, på måtten giver vi 6 års garanti. Pgr. det elektriske setup har vi ikke mulighed for at give garanti på totalløsningen.

Det blinkende lys på gaffeltruck/fodgænger advarselsskiltet er kun påtænkt som supplement til sikkerhedsadvarslen givet på det trykte skilt. Agtpågivenhed bør udvises ved hvert kryds hvor skilte er opstillet, hvad enten lysene blinker eller ej.LED måtter garanti

Ergomat A/S, 5 års begrænset garanti på LED måtter

Ergomat A/S garanterer hermed, at alle produkter leveret vil være intakte under anvist brug i den givne garantiperiode. Alle Ergomat’s produkter er dækket af garantien ved normal brug * 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

* Det anses for normalt brug, når en person står eller går på Ergomat måtter med normalt fodtøj i et miljø hvor temperaturen er under 25º C og fugtigheden er under 80%

Garantiperioden starter fra købsdatoen. Garantien dækker udelukkende ombytning af produktet, - ingen direkte eller indirekte udgifter dækkes. Ergomat A/S forbeholder sig retten til at inspicere måtterne før reparation eller ombytning (se venligst vores returneringsbestemmelser). Måtterne skal returneres eller være tilgængelige for besigtigelse af Ergomat ligesom fotos kan blive efterspurgt. En returgodkendelse kræves i forbindelse med returnering af varer.


Undtagelse - Garantien dækker ikke:

 • LED måtter skal anvendes på en plan overflade. Installering på en skrå eller ujævn overflade vil belaste LED lysene, de beskyttende kanaler samt diffuserene, hvilket kan medføre funktionssvigt og/eller beskadigelse.
 • Flytning af måtterne ved slæbning, trækning eller rykning kan belaste LED lysene, de beskyttende kanaler samt diffuserene, hvilket kan medføre funktionssvigt og/eller beskadigelse.
 • Beskadigelse forårsaget af paller, der trækkes eller skubbes henover produktet eller hvis måtten skubbes eller trækkes tungt lastet.
 • Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker eller andre stoffer, er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Såfremt måtten udsættes for påvirkning af materialer, der ikke er anført på listen som godkendt, frafalder garantien.
 • Beskadigelse fremkommet under opbevaring, uautoriseret skæring eller limning, ikke oplyst brug af potentielle ødelæggende kemikalier, fejlagtig anvendelse eller mangel på vedligeholdelse.
 • Produkter brugt til udlejning.
 • Ergomat A/S kan ikke blive ansvarligholdt for indirekte eller tilfældig skade på nogle produkter defekt.

Ansvarsfraskrivelse

Alle aflastningsmåtter placeret på et gulv forårsager forhøjning af overfladen. Enhver forhøjning af overfladen giver en potentiel risiko for faldulykker og man skal være opmærksom på dette, når man træder ind på, står på og træder af måtten igen.

Våde overflader kan desuden være glatte. Måtten bør ikke anvendes i våde områder og man bør ligeledes ikke træde op på måtten med våde sko, medmindre måtten specifikt er anbefalet til anvendelse i vådområder.

Denne garanti er underlagt specifikke juridiske regler. Andre rettigheder kan forekomme, men varierer afhængig af den ansvarlige myndighed.

Ergomat A/S kan udelukkende gøres erstatningsansvarlig for produktdefekter og er begrænset til at erstatte produktet med et produkt af samme værdi eller et tilsvarende beløb. Ergomat A/S kan ikke holdes ansvarlig for specifikke skader, tilfældige skader, eller for følgeskader, der opstår ved brug af nævnte produkter eller efter brud på den begrænsede garanti.

Der tilbydes udelukkende erstatning for et defekt produkt i form af ombytning eller tilbagebetaling fastsat ud fra denne garantierklæring.Garanti ErgoPerfect stole

Begrænset 5-års garanti

Ergomat A/S garanterer hermed, at alle produkter leveret vil være intakte under anvist brug i den givne garantiperiode.
Følgende forhold dækkes ikke af garantien:

 • Daglig slitage, hvilket vil være forventet ved købet.
 • Beskadigelse resulteret af forsendelse, hvilket vil blive håndteret separat.
 • Beskadigelse resulteret af forkert opbevaring, uautoriseret reparation, ikke oplyst brug af potentielle ødelæggende kemikalier/produkter, angreb af skadedyr, fejlagtig anvendelse, overlast, ulykker, naturkatastrofer, overskridelse af nævnt kapacitet.
 • Produkter brugt til udlejning.
 • Manglende fornuftig og nødvendig vedligeholdelse (som beskrevet i produktbeskrivelsen)
 • Ergomat A/S kan ikke blive ansvarligholdt for indirekte eller tilfældig skade på nogle produkter.

Normal erhvervsmæssing brug af ErgoPerfect stole er defineret til 8 timer pr. dag, 5 dage om ugen med en max. belastning på 110 kg. Garantiperioden skal omregnes ved 2/3- holdsskift.

* Det anses for normal brug, når en person står eller går på Ergomat måtter med normalt fodtøj i et miljø hvor temperaturen er under 25º C og fugtigheden er under 80% 

 
Udsalg (gælder kun Nord- og Sydamerika)